Organisatie

Organisatie

De Grasboom en onderliggende stichtingen

Ouder-wooninitiatieven aangesloten bij Stichting De Grasboom

Rechtsvorm

Stichting

ANBI status

RSIN / fiscaal nr: 8168.88.115
Anbi status: Ja

KvK nr. 30216235

Kenmerken

 • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
 • Participatiegerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ – C)
 • Kleinschalige wooninitiatieven met scheiding van Wonen en Zorg
 • Pgb-aanbieder (geen ZIN)
 • Elk wooninitiatief heeft 1 centrale gemeenschappelijk ruimte
 • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

 • Beschermd Wonen
 • Zorgclusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm

Individuele begeleiding en begeleiding groep / zorg op afspraak

Samenwerking binnen De Grasboom (commissies & werkgroepen)

 • Wachtlijstcommissie WLC (met vertegenwoordiging van onderliggende stichtingen)
 • Commissie PR & communicatie (met vertegenwoordiging van onderliggende stichtingen)
 • Commissie Wmo / Beschermd Wonen(met vertegenwoordiging van onderliggende stichtingen)
 • Commissie Financiën(penningmeesters van de negen projecten en De Grasboom)
 • Werkgroep ‘Grasboom webportaal’
 • Werkgroep ‘Wmo – Wlz (Beschermd Wonen met Pgb)
 • Coaching/ondersteuning vanuit het bestuursteam voor onderliggende stichtingen

Ontwikkeling wooninitiatieven

Lokale werkgroepen met aandachtsgebieden voor Wonen, Zorg, Welzijn, Financiën, PR, Wmo/ Beschermd Wonen, Werving en Activiteiten met ondersteuning van stichting De Grasboom

Woningaanbod

105 woningen verdeeld over 9 locaties in Amersfoort, Hilversum, Hoofddorp, Leusden, Utrecht en Veenendaal
+3 bewoners in ‘buurzorg’ bij Grasboom Utrecht Max

Aangesloten woningcorporaties

 • Dudok Wonen Hilversum
 • Patrimonium woonstichting Veenendaal
 • Stichting Studentenhuisvesting (SSH) Utrecht
 • Jebber bv Utrecht
 • Stichting Habion Zorgvastgoed Hilversum
 • De Alliantie regio Amersfoort
 • Woningstichting Leusden
 • Mitros Utrecht
 • Stichting Ymere Hoofddorp

Formeel zorgaanbieders

 • Stichting Exploitatie Max (Utrecht)
 • Stichting Exploitatie Utrecht-3
 • Stichting Grasboom Utrecht Clophaemer
 • Stichting Grasboom Amersfoort
 • Stichting Exploitatie Grasboom Leusden
 • Stichting Exploitatie Hilversum (Steh)
 • Stichting Exploitatie Wonen Vondellaan (Stewovon, Hilversum)
 • Stichting Exploitatie Grasboomproject Veenendaal (Steven)
 • Stichting MeerBalans (Hoofddorp)

Geselecteerde Zorgleveranciers

 • Kwintes regio west (Utrecht)
 • Kwintes regio oost (Amersfoort en Leusden)
 • Reinaerde (Utrecht)
 • Sherpa (Hilversum)
 • WoondroomZorg (Veenendaal en Hoofddorp)

Financiering van de Zorg

 • Wmo: (gemeente) beschikking Beschermd Wonen met PGB (geenZIN)
 • Wlz: (zorgkantoor) CIZ indicatiebesluit met Pgb (geen ZIN)